สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ.Executive :ปธพ.X) และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทย


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ.Executive :ปธพ.X) และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ได้เข้าร่วมทำพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทางหลักสูตรฯ ได้จัดขึ้นในทุกรุ่นการศึกษา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
จากนั้น นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรฯ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ เล่าถึงความเป็นมาของหลักสูตร ปธพ. ต้นกำเนิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” อีกทั้งยังรับฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ทำให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงความเป็นมาประวัติศาสตร์วงการแพทย์เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษา และช่วยพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป